Polityka prywatności

1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.e-chemia.eu, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).